انجام امور اداری

پیگیری پرونده های اداری

رسیدگی به پرونده های دادگاهی

انجام امور پستی

 

انجام امور دانشگاهی

انجام کارهای فارغ التحصیلی

اخذ مدارک تحصیلی

گرفتن ریز نمرات

 

امور نیابتی

پیگیری اسناد منقول و غیر منقول

انجام امور وکالتی

امور اینترنتی

خرید های انلاین

ثبت نام های اینترنتی

گرفتن وقت دکتر

 

خرید لوازم

تهیه لوازم کشاورزی

خرید قطعات صنعتی

خرید لوازم پزشکی

تهیه قطعات وسایل نقلیه

امور ایرانیان خارج از کشور

مراجعه به سفارت

کلیه امور اداری

تهیه و ارسال لوازم

 
ثبت درخواست